czwartek, 20 sierpnia 2015

Nowoczesne zarządzanie kadrami w jednostkach oświatowych

Nowoczesne standardy wyznaczają kierunek rozwoju większości aspektów zarządzania przedsiębiorstwem czy organizacją – niezależnie od branży i sektora. Główną rolę w tym postępie odgrywają nowe technologie, które całkowicie zmieniły nie tylko sposób administrowania informacją, finansami i logistyką, ale również zasobami ludzkimi.

Szczególnie widoczne i korzystne zmiany zaszły w tych jednostkach, które zatrudniają duże ilości pracowników na zróżnicowanych zasadach. Przykładem tego są placówki oświatowe; dedykowane im oprogramowanie kadrowe uwzględnia specyficzne wymogi dotyczące zatrudnienia i wynagradzania kadry nauczycielskiej, administracyjnej i obsługowej, a także przepisy prawa oświatowego (bardzo dobry przykład to program kadrowy Optivum). Tego typu zaawansowane aplikacje zaprojektowane przez profesjonalistów są wyjątkowo elastyczne: można dowolnie konfigurować ich funkcjonalności według indywidualnych potrzeb placówki, na przykład modyfikować ilość i warianty umów danego pracownika, tabele minimalnych stawek wynagrodzenia, kalendarze i inne specyficzne dla branży dane. Ogromną zaletą i ułatwieniem pracy działu kadr jest synchronizacja programu kadrowego z innymi aplikacjami, co zapewnia spójność danych i eliminuje konieczność wielokrotnego powtarzania procedur.


Niebagatelną kwestią w zakresie nowoczesnego zarządzania danymi jest ich bezpieczeństwo. W szkołach i przedszkolach, a tym bardziej w organach obsługujących wiele jednostek edukacyjnych ochrona danych osobowych jest szczególnym wyzwaniem ze względu na dużą ilość przechowywanych informacji wrażliwych. Profesjonalne oprogramowanie kadrowe daje nam pewność co do ich należytego zabezpieczenia zgodnego z aktualnymi normami. Dziś, gdy wyciek informacji i danych osobowych może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne i wizerunkowe, nie warto zdawać się w tym względzie na samodzielne działania w zakresie ich ochrony.

Wielofunkcyjność tego typu rozwiązań informatycznych oznacza wieloaspektowe korzyści w zakresie  funkcjonowania całej placówki oświatowej, w oczywisty sposób wpływające na przepływ informacji i komfort pracy wszystkich osób w niej zatrudnionych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza